Link to your Trailblazer.me account

To help streamline our login experience, you can now access the Trailblazer Community Groups Platform with your Trailblazer.me account. Click details and how to link your accounts.

Hey Albanian Trailblazer! Get your first badge with Trailhead

Check out what happened

About this event

-- ENGLISH BELOW --

Grupet e komunitetit jofitimprurës Trailblazer do të mblidhen me të rinjtë në Tiranë, për të nisur dhe promovuar # 1 CRM, Salesforce dhe për të krijuar një profil Trailhead dhe të fillojnë të mësojnë falas dhe të marrin vlerësimet dhe certifikatat, me moderator Marilo Meta, President për Shqipëria dhe Kosova, njëkohësisht udhëheqëse e komunitetit Trailblazer për Shqipërinë.

Ne besojmë në potencialin tonë, ne besojmë tek njerëzit tanë, duke përdorur Salesforce për të nxitur inovacionin teknologjik në Shqipëri.

Ne ftojmë të gjithë të interesuarit për të marrë falas trajnimin Salesforce në platformën https://trailhead.salesforce.com/en/

LDA Albania & Kosovo organizata e parë në Shqipëri duke përdorur Salesforce për të fuqizuar menaxhimin e aseteve të saj. Me paketën e suksesit jofitimprurës të siguruar nga Salesforce, organizata ndërkombëtare LDA Albania & Kosovo, është një organizatë me rritje të shpejtë që sjell risinë amerikane në Shqipëri dhe Kosovë.

---------------

The nonprofit Trailblazer Community Groups will gather with young people in Tirana Albania, to launch and promote the #1 CRM, Salesforce and create a Trailhead profile and start learning for free and getting badges and certificates, with the Mr. Marilo Meta coaching, President for Albania and Kosovo, at the same time leader of the Trailblazer community for Albania.

We believe in our potential, we believe in our people, using Salesforce to leverage our technology innovation in Albania.

We invite everyone interested to get free Salesforce training on the platform https://trailhead.salesforce.com/en/

LDA Albania & Kosovo the first organization in Albania using Salesforce to leverage its assets. With nonprofit success pack provided by Salesforce the international organization LDA Albania & Kosovo, it's fast-growing organization bringing American innovation over Albania and Kosovo.

#Salesforce #Ohana #Trailblazers #youthdevelopment #youngpeople #leadership #networking

Mentors

When

Friday, May 10
5:30 PM - 8:30 PM (EEST)

Where

LDA offices
3 Deshmoret, Perball Eco Market, Yzberisht Tirana1001

Group Leader

  • Marilo Meta

    Marilo Meta

    Leadership Development Association Balkan

    Leader

Join your local Trailblazer Community Group, meet other developers & get best practices for building on the App Cloud

JOIN US