Hey Albanian Trailblazer! Get your first badge with Trailhead

May 10, 2019, 2:30 – 5:30 PM

The nonprofit Trailblazer Community Groups will gather with young people in Tirana Albania, to launch and promote the #1 CRM, Salesforce and create a Trailhead profile and start learning for free and getting badges and certificates, with the Mr. Marilo Meta coaching, President for Albania and Kosovo, at the same time leader of the Trailblazer community for Albania.

About this event

-- ENGLISH BELOW --

Grupet e komunitetit jofitimprurës Trailblazer do të mblidhen me të rinjtë në Tiranë, për të nisur dhe promovuar # 1 CRM, Salesforce dhe për të krijuar një profil Trailhead dhe të fillojnë të mësojnë falas dhe të marrin vlerësimet dhe certifikatat, me moderator Marilo Meta, President për Shqipëria dhe Kosova, njëkohësisht udhëheqëse e komunitetit Trailblazer për Shqipërinë.

Ne besojmë në potencialin tonë, ne besojmë tek njerëzit tanë, duke përdorur Salesforce për të nxitur inovacionin teknologjik në Shqipëri.

Ne ftojmë të gjithë të interesuarit për të marrë falas trajnimin Salesforce në platformën https://trailhead.salesforce.com/en/

LDA Albania & Kosovo organizata e parë në Shqipëri duke përdorur Salesforce për të fuqizuar menaxhimin e aseteve të saj. Me paketën e suksesit jofitimprurës të siguruar nga Salesforce, organizata ndërkombëtare LDA Albania & Kosovo, është një organizatë me rritje të shpejtë që sjell risinë amerikane në Shqipëri dhe Kosovë.

---------------

The nonprofit Trailblazer Community Groups will gather with young people in Tirana Albania, to launch and promote the #1 CRM, Salesforce and create a Trailhead profile and start learning for free and getting badges and certificates, with the Mr. Marilo Meta coaching, President for Albania and Kosovo, at the same time leader of the Trailblazer community for Albania.

We believe in our potential, we believe in our people, using Salesforce to leverage our technology innovation in Albania.

We invite everyone interested to get free Salesforce training on the platform https://trailhead.salesforce.com/en/

LDA Albania & Kosovo the first organization in Albania using Salesforce to leverage its assets. With nonprofit success pack provided by Salesforce the international organization LDA Albania & Kosovo, it's fast-growing organization bringing American innovation over Albania and Kosovo.

#Salesforce #Ohana #Trailblazers #youthdevelopment #youngpeople #leadership #networking

Mentor

  • Marilo Meta

    LDA Digital Solutions

    Salesforce MVP | CEO & Founder

When

When

Friday, May 10, 2019
2:30 PM – 5:30 PM UTC

Agenda

2:30 PMRegistration
3:00 AMWorkshop
4:30 AMNetworking

Group Leader

  • Marilo Meta

    LDA Digital Solutions

    Leader

Powered by

Trailblazer Community logo

Trailblazer Community

Sponsor

LDA Albania & Kosovo logo

LDA Albania & Kosovo

CONTACT US

Join your local Trailblazer Community Group, meet other developers & get best practices for building on the App Cloud

JOIN US