Don't miss the amazing "TrailheaDX 2019 Global Gathering"

Jul 5, 2019, 3:30 – 6:00 PM

Join us for a worldwide program bringing the best of Dreamforce and TrailheaDX to the Trailblazer Community Group in Albania, an awesome opportunity to learn, connect, have fun, and give back with Trailblazers like you! We'll go deep on what you should know from TrailheaDX, share cool demos, dig into the Summer '19 release, enjoy some networking fun and give back together.

About this event

--- ALB ---

Bëhuni pjesë të këtij programi mbarëbotëror që sjellë më të mirën e Dreamforce dhe TrailheaDX tek Grupi i Komunitetit Trailblazer në Shqipëri, një mundësi e mrekullueshme për të mësuar, për t'u lidhur, për t'u argëtuar dhe për të dhënë Trailblazer-ave të tjerë si ju! Ne do të shkojmë thellë në atë që duhet të dini nga TrailheaDX, të ndanjmë demo tërheqëse, të gërmonjmë në të rejat inovatore të Summer '19, të shijonjm rrjetëzimin dhe të argëtohemi së bashku.

--- ENG ---

Join us for a worldwide program bringing the best of Dreamforce and TrailheaDX to the Trailblazer Community Group in Albania, an awesome opportunity to learn, connect, have fun, and give back with Trailblazers like you!  We'll go deep on what you should know from TrailheaDX, share cool demos, dig into the Summer '19 release, enjoy some networking fun and give back together.

Panelists

 • Marilo Meta

  LDA Digital Solutions

  Salesforce MVP | CEO & Founder

 • Irsa Ruçi

  National Youth Service (SHKR)

  General Director

When

When

Friday, July 5, 2019
3:30 PM – 6:00 PM UTC

Agenda

Check in
Icebreaker
Irsa Ruçi
What's new in TrailheaDX 2019
Salesforce Blockchain
Networking

Group Leader

 • Marilo Meta

  LDA Digital Solutions

  Leader

Powered by

Trailblazer Community logo

Trailblazer Community

Sponsor

Qёndra Rinore Tiranё logo

Qёndra Rinore Tiranё

CONTACT US

Join your local Trailblazer Community Group, meet other developers & get best practices for building on the App Cloud

JOIN US