Link to your Trailblazer.me account

To help streamline our login experience, you can now access the Trailblazer Community Groups Platform with your Trailblazer.me account. Click details and how to link your accounts.

Vizualizimi i të dhënave nëpërmjet platformës Tableau (Salesforce)

Check out what happened

About this event

Tableau është një mjet i fuqishëm i vizualizimit të të dhënave i përdorur në Industrinë e Inteligjencës së Biznesit që e bën më të lehtë për njerëzit të shohin dhe kuptojnë të dhënat. Në 2019 u ble nga Salesforce duke e bashkuar me CRM. 

Arsyeja pse është e rëndësishme dhe me interes për të rinjt është që shumë kompani të huaja dhe në Shqipëri tashmë, kanë një departament të caktuar Business Intelligence, ose Analysis department që I paraqesin shifrat nëpërmjet vizualizimit, dhe nevoja për përditësim me mënyrat e reja të paraqitjes së vizualizimit në tregun e ri global.

Speaker

When

Thursday, Oct 28
6:00 PM - 9:00 PM (CEST)

Where

DutchHub coworking space
Rruga Brigada 8, Pallati TeknoProjekt Tirana1001

Group Leader

  • Marilo Meta

    Marilo Meta

    Leadership Development Association Balkan

    Leader

Join your local Trailblazer Community Group, meet other developers & get best practices for building on the App Cloud

JOIN US