Salesforce Career for future Talents

Mar 31, 2021, 2:30 – 4:30 AM

BUỔI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP & GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO đây là Virtual meeting online cho các bạn không thể tham dự offline

About this event

Chúng tôi thông qua chương trình đào tạo với mong muốn đem đến cho các bạn sinh viên cơ hội:

💡💡💡Tìm hiểu về giải pháp tiên phong và công nghệ đứng đầu thế giới của Hệ Sinh Thái (Ecosystem) Salesforce trong lĩnh vực Cloud Platform as a Service (PaaS) và Customer Relationship Management (CRM).

💡💡💡Trang bị cho người học những kiến ​​thức và kỹ năng nền tảng về quy trình CRM với giải pháp số hoá các quy trình kinh doanh và vận hành, cũng như chăm sóc nâng cao trải nghiệm KH với công nghệ từ Salesforce.

💡💡💡Giúp người học đặt nền tảng vững chắc và định hướng để bắt đầu sự nghiệp của mình với Hệ sinh thái và công nghệ, giải pháp Salesforce.

ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG TÔI VÀ TRƯỜNG HUFIT NGAYYY!!!

⏰⏰📆Thời gian: 09:00 – 11:30, thứ Tư (ngày 31/3/2020).

🏤🏤🏤Địa điểm: Phòng Hội thảo, Lầu 1, khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh

Thông tin chi tiết và đăng ký thăm dự buổi workshop giới thiệu chương trình hãy truy cập vào link

http://fit.huflit.edu.vn/workshop-gioi-thieu-ve-chuong-trinh-training-salesforce/

Speakers

  • Louis Qui Cao

    Consultant / Solution Architect

  • Vy Le

    Training Manager

When

When

Wednesday, March 31, 2021
2:30 AM – 4:30 AM UTC

Agenda

2:30 AMIntroduction
2:45 AMSalesforce Overview & Career Path
3:15 AMTraining Program Overview

Group Leader

  • Qui Cao

    Leader

Powered by

Trailblazer Community logo

Trailblazer Community

Sponsors

ISONICX Solutions logo

ISONICX Solutions

Salesforce Developer Group Vietnam logo

Salesforce Developer Group Vietnam

CONTACT US

Join your local Trailblazer Community Group, meet other developers & get best practices for building on the App Cloud

JOIN US