Salesforce Hanoi first meeting

Dec 5, 2020, 8:00 – 11:00 AM

Event đầu tiên tại Hà Nội tổ chức dành cho cho anh em admin, dev, ba, architect đang làm việc với hệ thống Salesforce hoặc những ai yêu thích Salesforce và muốn tìm hiểu thêm. Event được hoàn toàn miễn phí

About this event

  1. Làm quen và giới thiệu về mục đích, định hướng hoạt động của nhóm
  2. Chia sẻ định hướng và cơ hội nghề nghiệp trong Salesforce Ecosystem
  3. 1 số tips, nguồn tài liệu để học và thi chứng chỉ Salesforce
  4. Lựa chọn chủ đề cho các chương trình tiếp theo

When

When

Saturday, December 5, 2020
8:00 AM – 11:00 AM UTC

Agenda

Salesforce Hanoi first meeting

Group Leaders

  • Toan Nguyen

    Community Group Leader

  • Manh Tran

    Community Group Leader

Powered by

Trailblazer Community logo

Trailblazer Community

CONTACT US

Join your local Trailblazer Community Group, meet other developers & get best practices for building on the App Cloud

JOIN US